Število delovnih dni za leto 2018 (40-urni delovni teden)

Mesec Delovniki – dni (ur) Prazniki – dni (ur) Skupaj dni Skupaj ur
januar 21 (168) 2 (16) 23 184
februar 19 (152) 1 (8) 20 160
marec 22 (176) 0 22 176
april 19 (152) 2 (16) 21 168
maj 21 (168) 2 (16) 23 184
junij 20 (160) 1 (8) 21 168
julij 22 (176) 0 22 176
avgust 22 (176) 1 (8) 23 184
september 20 (160) 0 20 160
oktober 22 (176) 1 (8) 23 184
november 21 (168) 1 (8) 22 176
december 19 (152) 2 (16) 21 168
Skupaj 248 (1984) 13 (104) 261 2088