Javni sektor

Na podlagi izkušenj in poznavanja Mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor (MRSJS) in Zakona o javnih financah (ZJF), Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju vam lahko olajšamo vaše poslovanje in ponudimo računovodske storitve tudi za javni sektor.