NOVOST z 1.9.2022 Elektronsko vlaganje Prijav nezgod in poškodb pri delu

Spoštovani,


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter Ministrstvom za javno upravo uvaja elektronsko vlaganje Prijav nezgod in poškodb pri delu.

Prijava nezgode-poškodbe pri delu trenutno še poteka na obrazcu ER-8, od vključno 1. 9 . 2022 dalje pa bo moral delodajalec nezgodo in poškodbo pri delu prijaviti elektronsko prek portala SPOT.

Podrobnosti o novem elektronskem postopku najdete na spletnih straneh ZZZS, kjer je tudi povezava na informacije na portalu SPOT glede pooblaščanja za ta postopek:
Portal za zavezance – e-poslovanje – prijava nezgod in poškodb pri delu


Pošiljamo vam tudi povezave na:

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Ur.l. RS št. 78/2022 z dne 2.6.2022):
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1779/pravilnik-o-prijavi-nezgode-in-poskodbe-pri-delu

Popravek Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Ur.l. RS št. 90/2022 z dne 5.7.2022)  – dodan obrazec
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-21-2283/popravek-pravilnika-o-prijavi-nezgode-in-poskodbe-pri-delu

Vse potrebno obrazce lahko za vas oddamo mi, v kolikor imamo vaše pooblastilo, pomembno pa je tudi, da:

Zavarovanec/poškodovanec oziroma druge osebe, če poškodovanec ne more sam (npr. sorodniki, prijatelji, sodelavci ipd.), morajo po izpolnitvi splošnega dela obrazca na portalu SPOT s strani delodajalca obvezno kontaktirati izbranega osebnega zdravnika zavarovanca/poškodovanca in mu, poleg potrebne ureditve odprtja začasne nezmožnosti za delo in izdaje bolniškega lista, tudi sporočiti, da je prišlo do poškodbe pri delu, da je delodajalec že izpolnil splošni del obrazca na portalu SPOT in zaprositi izbranega osebnega zdravnika za izpolnitev zdravstvenega dela obrazca.

 

Za vsa morebitna vprašanja ostajam na voljo, pa prijeten začetek delovnega tedna!